اخبار و اعلانات

اولین شماره فصلنامه مطالعات عربستان سعودی منتشر می شود

به اطلاع اساتید و پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای می‌رساند؛  فصلنامه مطالعات عربستان سعودی به منظور بسط و گسترش دانش سیاسی اقدام به انتشار مقالات نظری و کاربردی در حوزه مطالعات شبه جزیره عربستان سعودی نموده است. لذا از کلیه علاقمندان دعوت به عمل می‌آید مقالات خود در موضوعات ذیل را برای چاپ در اولین شماره به سامانه نشریه به نشانی www.jsasq.ir ارسال کنند. بدیهی است مقالات دریافتی بر اساس ضوابط به داوری گذاشته خواهد شد.    سرفصل‌های پژوهش   1ـ بررسی الگوهای روش شناسی جهت بررسی مسائل عربستان سعودی 2ـ شناخت جامعه شناسانه ...

مطالعه بیشتر