فرایند پذیرش مقالات

جهت ثبت نام در فصلنامه مطالعات عربستان سعودی و ارسال مقاله فرآیند زیر را دنبال کنید:

  1. انتخاب گزینه ثبت نام در سامانه از صفحه ورود به سامانه
  2. تکمیل اطلاعات مورد درخواست از قبیل نام، نام خانوادگی و غیره (تمامی فیلدهای ستاره دار)
  3. ذخیره اطلاعات
  4. ورود به سامانه با نام کاربری و پسورد ارسالی به ایمیل نویسنده