اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز فصلنامه عربستان سعودی در موارد زیر خلاصه می‌شود:

 

۱.شناخت روابط عربستان سعودی و قدرت‌های فرامنطقه‌ای در ابعاد تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.
۲.شناخت روابط عربستان سعودی و ایران در ابعاد تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.
۳.دستیابی به سناریوهای احتمالی عربستان سعودی در سیاستگذاری های منطقه‌ای و بین المللی.
۴.انتشار گزارش‌های فصلی پیرامون آخرین اخبار و رخدادهای سیاسی عربستان سعودی.