درباره نشریه

فصلنامه مطالعات عربستان سعودی نشریه ای اختصاصی دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 80866 است. این فصلنامه به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سید ابوالحسن میری منتشر می شود و وابسته به موسسه مطالعات راهبردی شبه جزیره می باشد. نشریه حاضر با رویکرد پژوهشی، مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل راهبردی کشور عربستان سعودی را محور فعالیت‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و اطلاع رسانی خود قرار داده ‌است. ضرورت وجود چنین مرکزی از نقطه نظر تخصصی بسیار بدیهی و منطقی نظر می‌رسد زیرا عربستان سعودی یکی از مهمترین و فوری ترین محیط جغرافیایی، تاریخی، فکری و امنیتی ایران است و شناخت دقیق و تخصصی ابعاد گوناگون این کشور به عنوان یک همسایه مهم و تأثیرگذار در منطقه و محیط بین المللی یک وظیفه روشن علمی و ملی می باشد.